koop tickets online

Sociale missie en visie


Cercle Brugge hecht heel veel belang aan maatschappelijk en sociaal engagement. Zowel van de spelers, de technische staf, het bestuur, de medewerkers als van de supporters. Van haar ontstaan tot vandaag engageert Cercle zich op een tijdgebonden manier voor een rechtvaardiger samenleving.

Cercle wil immers meer zijn dan voetbal. Natuurlijk hopen wij op sportief vlak goede resultaten neer te zetten. Maar daar mag het niet toe beperkt blijven. We zijn een familiale vereniging (samenwerking met de Gezinsbond en geen hooliganisme) die haar jeugd kansen geeft (met ook echte doorgroeimogelijkheden naar de A‐kern) en correcte verhoudingen nastreeft (in afspraken en contracten, maar tevens inzake fairplay op en rond het veld). Onze actieve strijd tegen elke vorm van racisme en onze medewerking aan het milieuproject van de stad en OVAM (minder afval) passen ook in deze visie.

Dit sociaal engagement vertaalt zich in 4 sociale pijlers:

- Jeugd: Al vanaf de oorsprong van Cercle Brugge staat de jeugd centraal. Wij willen de aandacht daar blijven op vestigen en wij willen via bepaalde sociale projecten de jeugd stimuleren, motiveren en beïnvloeden. De jeugd is de toekomst en daar moeten wij blijven in investeren. Daarbij willen wij vooral de aandacht vestigen op gezondheid, voeding en sport. Wij willen daarbij vermelden dat een kwart van onze supporters jonger dan 22 is.

- Integratie: Cercle Brugge wil dat iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen binnen de gemeenschap. Daarom starten wij verschillende projecten op om dit te stimuleren. De doelgroepsegmentatie gaat hierin breed met o.a. aandacht voor personen met een beperking, drugsverslaafden, startbaners, werkgestraften, werklozen, ...

- Open vereniging: Cercle Brugge wil de deuren openen voor alle stakeholders (B2B, B2C, supporters, sponsors, lokale overheden, ...). Daarbij willen wij ook de relatie optimaliseren met onze supporters en met de buurtbewoners. Wij willen van het Jan Breydel stadion meer dan een infrastructuur maken.

- Grensoverschrijdend: Elk jaar vestigt Cercle Brugge aandacht aan internationale sociale projecten. Daarbij gaat het vaak om projecten waar “fund raising” centraal staat. Doelgroepen zijn daarbij vooral de kansarmen en de zieken.