koop tickets online

SHOT Historiek

SHOT-magazine is, samen met zijn voorgangers, het oudste voetbalverenigingsblad van België en één der oudste ter wereld. Het blad, met een historiek die teruggaat tot 1924, stopte als papieren versie na het seizoen 2015-2016.  In januari 2017 kwam er een doorstart met een digitale versie.  Dag op dag 63 jaar na het verschijnen van het eerste nummer onder de naam SHOT.

In 1924 verschenen de eerste Groen-Zwarte pennenvruchten in “Flandria Sport”.  Ook  stadsgenoot Club en andere sporten kregen aandacht.  Er waren zelfs correspondenten in andere provincies.  “Throw-in” werd de opvolger.  Dit blad kreeg het echter moeilijk door de concurrentie van de dag- en weekbladpers.  Zo kwamen we aan de opvolger, die toepasselijk “Groen-Zwart” heette.  Het werd uitgegeven door de supportersfederatie.  Daar dook voor het eerst de naam van André Leleu op.  André zou uiteindelijk kunnen terugblikken op een 42-jarige dienststaat in de Cerclemedia, waarbij hij van 1955 tot 1976 ook hoofdredacteur was. 

De oorlogsjaren brachten druk- en organisatieproblemen met zich mee en nadien zou weer opgestart worden met “Throw-in”.  Dit werd uiteindelijk niet echt een succes en in april 1953 stopte men met de uitgave.  De definitieve en succesrijke doorbraak van het Cercle-verenigingsblad kwam er op 3 januari 1954 via een eenmansinitiatief van Octaaf Tanghe.  Het blad werd ook de officiële spreekbuis van Cercle.  “SHOT” was geboren!  Vanaf 1955/56 werd een SHOT-comité gevormd en Andre Leleu werd hoofdredacteur.  In 1976 gaf hij de fakkel door aan Roland Podevijn, maar bleef nog tot kort voor zijn overlijden in 1988 voor SHOT schrijven.  Roland, ook auteur van het boek “90 jaar Cercle Brugge”, overleed in 1991 en werd opgevolgd door Stan Boonen.  Het was Stan Boonen die het aloude “SHOT-gazetje” op +/- A3 formaat met groen papier en zwarte letters omzette naar een moderner A4 formaat in magazinevorm.  Stan bleef slechts vier jaar hoofdredacteur want hij diende na een omstreden redactioneel artikel getiteld “De verkeerde wereld”, dat verscheen op 18 maart 1995 en vanuit bestuur en trainersstaf niet in dank werd afgenomen, zijn ontslag in. 

Georges Debacker, op dat ogenblik slechts één jaar in de SHOT-redactie, nam met instemming van alle collega’s redactieleden en na een “audiëntie” bij toenmalig voorzitter Paul Ducheyne, vanaf de 72e jaargang het roer in handen.  
Continuïteit is bij SHOT geen ijdel begrip.  Slechts vier hoofdredacteurs in ruim 60 jaar.  Ook diverse medewerkers kennen/kenden een lange staat van dienst, waarbij ze daarnaast vaak ook nog ander Cerclevrijwilligerswerk uitvoer(d)en.  Typerend voor een traditieploeg als Cercle. 
Het succes van SHOT kon enkel bekomen worden door de medewerking van de diverse vrijwillige redacteuren, fotografen, vormgeefster en diverse anderen die taken op zich namen. 

SHOT is tevens zowat het meest gelauwerde voetbalverenigingsblad in België, binnen de schoot van NUC-UNBOC, de Koninklijke Nationale Unie der Clubbladen”, dit zowel als magazine in zijn geheel als wat betreft bekroonde artikels van de individuele auteurs.  
Daarenboven is SHOT het oudste voetbalverenigingsblad van België.
Nadat de hoofdredacteur in 2016, na 21 jaar, te kennen gaf deze vrijwilligersfunctie te willen afbouwen, werd er, ondanks het feit dat de voltallige redactie wou doorgaan, geen opvolger gevonden om de leiding te nemen.  Na heel wat ruggenspraak werd besloten een “SHOT-online” versie te creëren.  Op die manier leeft de 93e jaargang vanaf januari 2017 verder in digitale versie en dit met dezelfde equipe als voorheen.
De hoofditems uit de voormalige gedrukte versie blijven behouden, waarbij er wekelijks nieuwe artikels zullen verschijnen.

Redactie

De redactie bestaat, aangevuld met de inbreng van de fotografen van het webteam, uit volgende personen: 

Georges DEBACKER
Hoofdredacteur

Marnix KNOCKAERT

Stijn SINNAEVE

K. VERSTRYNGE

Myriam FLORE

Redactie adres:
SHOT-magazine
p/a Georges Debacker
Legendaledreef 28
8020 Oostkamp
0476/50.46.82
shot@cerclebrugge.be