koop tickets online

Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 221)

(periode van 11-02-1961 -> 25-02-1961)

 

Cercle

Wie graag pronostikeerde had aan Cercle een lekkere maar absoluut onvoorspelbare kluif.  In eigen huis verliep het eerder moeizaam terwijl het op verplaatsing vaak een stuk vlotter leek te gaan.  De groen-zwarten kregen alvast de kans om één en ander recht te zetten want de eerstvolgende wedstrijd, een thuismatch, werd betwist tegen F.C. Beringen.  De Limburgers stonden tweede en hadden, net als de Bruggelingen, 21 punten.  Leider Diest telde slechts twee punten voorsprong op het duo.  De winnaar van de wedstrijd in het Edgard De Smedtstadion kon, als F.C. Diest puntenloos bleef, op de eerste plaats terecht komen.  Zette Cercle zijn allerbeste beentje voor of lieten de groen-zwarten zich voor eigen publiek andermaal ringeloren ?
“Vic Bergh” was voor “Het Brugsch Handelsblad” de reporter van dienst en hoopte wellicht dat Cercle de puntjes op de i zou zetten.

Cercle Brugge – F.C. Beringen 1-1 : Geestdrift en goede wil niet voldoende !!” : “De laatste minderwaardige prestaties der groen-zwarten op eigen veld werden in de Cerclemiddens ten dele toegeschreven aan een dalende conditie der spelers maar ook en vooral aan hun geschokt zelfvertrouwen dat zich uitte in een zekere passiviteit en gelatenheid die voor eigen publiek weinig verantwoord was en een slechte indruk liet.  Reeds de week tevoren had voorzitter Vandamme hen hierop gewezen zodat zij te Namen met heel wat meer overtuiging en geestdrift een mooie zege boekten.  De vraag was nu of zij dat tegen de rechtstreekse rivaal die FC Beringen heet zouden bevestigen.  Langs het clubblad “Shot” om en langs de micro deed Robert Braet ook een warme oproep tot de supporters om hun steentje bij te brengen tot het versterken van het moreel front der spelers door hen hun aanmoedigingen niet te sparen.  En zie, de anders zo lankmoedige groen-zwarte aanhangers schenen plots hun stem te hebben teruggevonden en schreeuwden zich letterlijk hees om de Cerclejongens aan te moedigen en op te zwepen.  Maar toch slaagden deze trouwe lokale voetbalfans er niet in “de goals er in te roepen” zoals een lezer zich hier in ons vorig nummer zo typisch had uitgedrukt.  Zeker acteerden de thuisspelers ditmaal met veel meer geestdrift en allen waren vol goede wil om het eens goed te doen en de volle inzet aan huis te houden, maar blijkbaar volstond zulks niet om het gestelde doel te bereiken.  Daartoe ontbrak immers andermaal het nodige verband en snedigheid, zodat Cercle tenslotte met een –juist– gelijk spel vrede moest nemen.”

Technische  krabbels…
Cercle Brugge – F.C. Beringen 1-1

- opkomst : 5.000 toeschouwers.
- terrein : goed, iets glibberig.
- weersgesteldheid : betrokken en regenachtig.
- fair-play : correct.
- leiding : ref. De Bleeckere, goed, maar hij werd zeer slecht bijgestaan door zijn lijnrechters.
- doelpunten : 12’ Bailliu 1-0, 54’ Armand Peeters 1-1.
- Cercle : Mortier, Roje, Serru, Perot, Wittewrongel, Demey, Desmaele, Daels, Bailliu,
  Michiels, Buyse.
- F.C. Beringen : Vleugels, Verboven, Frans Bierten, Geybels, Ariën, Voordeckers,
  Vanherle, Jan Bierten, Kauwenberghs, Alfons Peeters, Armand Peeters.

 

Noch Cercle noch Beringen hadden aan één puntje genoeg gehad om de leidersplaats van F.C. Diest af te snoepen.  Het tegenovergestelde was zelfs waar want de wit-zwarten uit Diest hadden hun wedstrijd wel gewonnen en diepten hun voorsprong op Cercle en Beringen uit tot drie punten.  De West-Vlamingen en de Limburgers voelden zelfs de hete adem van F.C. Mechelen, thuiswinst tegen Sporting Charleroi, en van SK Sint-Niklaas, uitwinst bij Berchem Sport, in hun nek.
F.C. Diest bleef aan de leiding en telde 25 punten, gevolgd door 2) F.C. Beringen (22 punten), 3) Cercle (22), 4) F.C. Mechelen (21), 5) SK Sint-Niklaas (20), 6) F.C. Turnhout (20), 7) Union Namen (19), 8) Racing Doornik (17), 9) Kortrijk Sport (17), 10) Sporting Charleroi (17), 11) Racing Club Brussel (17), 12) Olse Merksem (16), 13) Berchem Sport (15), 14) F.C. Tilleur (12), 15) Lyra (11), 16) White Star (11).

Verliep op het veld niet altijd alles zoals gewenst, thuis werd er blijkbaar beter gescoord want, wat lazen wij in “Het Brugsch Handelsblad” ?

Cerclespelers  verrijkt…
Een zoon voor Roje en een dochter voor Mortier

De wedstrijd tegen Beringen zullen zowel Marin Roje als Willy Mortier niet zo rap vergeten.  Tijdens deze match werd Marin immers de gelukkige vader van een flinke zoon die Filip gekerstend werd.  Geruchten doen de ronde dat scheidsrechter De Bleeckere de stoere Cercleback van dit heuglijk nieuws op de hoogte bracht en dat deze van dan af geen enkele fout meer heeft begaan…
Willy Mortier reed na de match naar Torhout en vernam van moeder Nera dat er een blijde gebeurtenis op komst was, hetgeen de eminente Cercleportier een slapeloze nacht heeft bezorgd.  Maar na lijden komt verblijden en maandagmorgen werd een lief meisje geboren dat Anneke zal noemen.  Hiermee is Willy’s eerste wens in vervulling gegaan en hopelijk wordt ook zijn andere droom nl. de promovering van Cercle, werkelijkheid.
Of mevrouw Roje en mevrouw Mortier gelukkig zijn, hoeft niet gezegd.  Onze welgemeende gelukwensen aan de families Roje en Mortier.

 

Dani had aan een dergelijke uit het leven gegrepen voorzet ruim voldoende om er een sprekend “Bont beeld” van te maken.  En gezien iedereen gelijk is voor de wet maakte hij er één voor Willy Mortier en één voor Marin Roje, uiteraard voorzien van de nodige commentaar.

“Als afwisseling kunnen we deze week eens enkele speciale sportnieuwtjes melden.  In de eerste plaats hebben we Willy Mortier, de talentvolle Cerclekeeper, die vader werd van een flinke dochter.  Vanzelfsprekend wensen we hem en zijn schattig vrouwtje van harte geluk met die eerste spruit.

Nochtans rijzen er nu wel problemen op, want wanneer Willy’s vrouwtje, die politiebediende is, op dienst zal moeten de zondagnamiddag zullen ze een babysitter moeten zoeken, daar anders het bovenstaande beeld wel eens werkelijkheid zou kunnen worden.”

Cerle Brugge KSV
Cerle Brugge KSV

“Als tweede nieuwtje hebben we de robuste Cercleback Roje, die vader werd van een even flinke zoon.  Dat dit kereltje een toekomstige Cerclespeler is staat voor ons vast als een paal boven water.  Wij verwachten hem trouwens vlug op het Cercleveld, om zijn papa en diens ploeg aan te moedigen.

Misschien zal hij zo nog goede diensten kunnen bewijzen door zijn stoere vader er op te wijzen, wanneer hij in de penaltyzone komt.  In afwachting sturen we Marin en zijn lieve ega natuurlijk eveneens onze beste wensen.”

Blijdschap en vreugde voor de gezinsuitbreiding ten huize Mortier en Roje maar een beetje aandacht voor de eerstvolgende wedstrijd was toch ook stilaan op zijn plaats.  De groen-zwarten kregen nog maar eens een thuismatch voor de voeten geschoven.  Het voorlaatste gerangschikte T.S.V. Lyra kwam op bezoek en dat mocht zeker geen onoverkomelijk obstakel zijn.  Cercle zou dat varkentje wel even wassen, daar rekende iedereen met een groen-zwart hart op maar of de rood-witten zich zo gemakkelijk naar de slachtbank zouden laten slepen was dan weer een andere vraag.
“Vic Bergh” mocht het voor “Het Brugsch Handelsblad” gaan uitvissen in het Edgard De Smedtstadion.

“Cercle – T.S.V. Lyra 1-0 : Mager succes na matige prestatie” : “Behaalde Cercle verleden zondag de verwachte overwinning tegen de rode lantaarndrager Lyra, dan is er voor de lokale groen-zwarten zeker geen reden om met dit mager en weinig overtuigend succes hoog op te lopen.  Het kwam inderdaad op het Edgard De Smedt Stadion globaal tot een zeer matig vertoon, dat niemand kon begeesteren noch voldoen, en dan beslist niet de steeds in aantal verminderende Brugse voetballiefhebbers, die hun ontgoocheling niet onder stoelen of banken staken en zelfs meer dan eens hun begrijpelijke ontevredenheid vrije teugel lieten…  Alles was er nochtans voor Cercle om ditmaal een even vlotte als afgetekende zege in de wacht te slepen.  Een eerder zwakke tegenstander, die dan nog na een tiental minuten spel praktisch tot tien man werd herleid, lag immers van bij het begin opvallend onder, maar hierbij lieten de lokale aanvallers de mooiste skoorkansen onbenut.  Andermaal werden de aanvallen veel te traag en te lateraal uitgebouwd, daar waar het besluit en de afwerking nog hopelozer in gebreke bleven !  Als Gilbert Bailliu er dan toch in slaagde, na flater van de Lyrakeeper, de stand te openen, kreeg men nieuwe hoop dat Cercle er helemaal door zou komen, maar het bleek eens te meer een loos strovuurtje dat dan nog volledig geblust werd door de zwak leidende heer Van Royen.  Deze nochtans hoog aangeschreven referee meende immers de ogen te moeten sluiten en onbegrijpelijk te laten doorspelen als de Brugse midvoor voor open doel het slachtoffer werd van een flagrante haakfout daar waar een modelpenalty zich opdrong…  Het geheel zou dan achteraf, en bijzonder na de pauze, nog meer verwateren en t.o.v. het kranig verweer der gasten, die heel moedig standhielden, bleef zelfs tot het einde de deur open voor een mogelijke draw.  Maar ook de numeriek mindere Lyraforwards bleken onvoldoende realiteitszin te hebben.  Ten slotte behielden de groen-zwarten hun magere 1-0 voorsprong na een even matte prestatie, die gewis weinig waarborgen biedt voor de komende beslissende topmatchen.  Tenzij Cercle het weer eens op vreemd terrein zou doen…”

Technische  krabbels…
Cercle Brugge – T.S.V. Lyra  1-0

- opkomst : 3.500 toeschouwers.
- terrein : goed, iets glibberig.
- leiding : ref. Van Royen, zeer matig.
- fair-play : soms iets te hard.
- corners : Cercle 7, Lyra 2.
- doelpunt : 15’ Bailliu 1-0.
- Cercle : Mortier, Roje, Serru, Perot, Baas, Demey, Desmaele, Daels, Bailliu, Michiels, De
  Caluwé.
- Lyra : Geysen, Vermeulen, Van Hove, Heylen, Ceuleers, Vander Smissen, Peeters,
  Verbruggen, Verelst, J. Piedfort, X.

 

Niet echt goed voetballen en toch punten halen, ergens is het ook een kunst…  En vooral, de groen-zwarten bleven in de running voor een promotieticket.  Als we er de klassering bij nemen zien we bovenaan een ongewijzigde toestand : 1) F.C. Diest (27 punten), 2) F.C. Beringen (24), 3) Cercle (24), 4) F.C. Mechelen (22), 5) SK Sint-Niklaas (21), 6) F.C. Turnhout (21), 7) Union Namen (19), 8) Sporting Charleroi (19), 9) Racing Doornik (18), 10) Kortrijk Sport (18), 11) Racing Club Brussel (17), 12) Olse Merksem (16), 13) Berchem Sport (15), 14) F.C. Tilleur (13), 15) White Star (13), 16) T.S.V. Lyra (11).

“Vic Bergh” had het er in zijn verslag in “Het Brugsch Handelsblad” over dat het ‘geluk’ van Cercle misschien niet zou blijven duren.  De groen-zwarten dienden in de resterende wedstrijden nog enkele kleppers te bekampen waardoor ze konden bewijzen dat zij niet toevallig op de derde plaats stonden.  Op de volgende speeldag, een uitwedstrijd bij het zesde gerangschikte F.C. Turnhout, konden de Bruggelingen reeds laten zien dat een gooi doen naar een promotieticket hun goed recht was.  Maar ook Turnhout, dat slechts drie punten minder telde dan F.C. Beringen en Cercle, zou de wedstrijd zegevierend willen afsluiten want wie weet sleepten de blauw-witten aan de eindstreep wel een (onverwachte) promotie in de wacht.  Er was toen immers nog geen sprake van eindronden of van play-offs.  De kampioen en de vice-kampioen kregen beiden een promotieticket.  Misschien was dat systeem ook wel het eerlijkste want wie na dertig wedstrijden bovenaan de klassering stond was waarschijnlijk toch minstens ietsje beter dan de rest.
Ondertussen was de hamvraag die leefde bij de groen-zwarte supporters of Cercle deze moeilijke klip zou weten te omzeilen of dat ze daarentegen kansloos onderuit zouden gaan.

“Veritas” mocht voor “Het Brugsch Handelsblad” mee naar de Kempen en hoopte er waarschijnlijk een ontketend Cercle aan het werk te zien.  Maar Turnhout had nog iets recht te zetten na de zware 5-3 nederlaag uit de heenronde.  Wie trok er aan het langste eind en mocht beide punten op zak steken ?  Of hielden de opponenten elkaar in evenwicht met een logisch gelijkspel als resultaat ?

“F.C. Turnhout – Cercle Brugge 0-2 : Knappe Mortier en opportunistische goals !” : “Het moet zijn dat de groen-zwarten liever op verplaatsing spelen dan op eigen terrein, want reeds voor de wedstrijd vertrouwden ons een paar Cerclespelers toe dat zij ervan overtuigd waren een goed resultaat te bewerken te Turnhout.  Voor het ogenblik spelen wij meer op ons gemak op een vreemd veld, zegden zij, omdat wij daar minder bekritiseerd worden.  En bovendien besteden wij op verplaatsing meer aandacht aan de verdediging, zodat wij steeds onze tegenstrevers laten komen en wij bij ontsnappingen de mooiste doelkansen krijgen.  Dat zij goede pronostiekers zijn, zouden deze Brugse spelers slechts een paar uur later weten, want de wedstrijd in de Antwerpse Kempen verliep volledig volgens het hierboven uiteengezet “krijgsplan”.  De lokale withemden, die erop belust waren de ophefmakende nederlaag van de heenronde uit te wissen, liepen bliksemsnel van stapel en gesteund door het windvoordeel, voelden zij de Brugse defensie fel aan de tand.  Deze laatste in een niet orthodokse opstelling –de kanthalfs namen de buitenspelers voor hun rekening terwijl de backs op de insides speelden– hield echter het hoofd koel en hoewel sommigen onder hen in snelheid vaak te kort schoten tegen de aalvlugge lokale aanvallers, wisten zij door hun oordeelkundige plaatsing het ergste te voorkomen.  Toch moeten wij vooral de nadruk leggen op de nieuwe uitzonderlijke verrichting van Willy Mortier die de Brugse kansen veilig hield door tijdens het eerste half uur een paar ‘gemaakte’ doelpunten eruit te houden.  Na dit overrompelend en niets opleverend begin, ging de strijdlust van de blauw-witten geleidelijk afkoelen en konden de bezoekers ook hun woordje gaan meespreken.  Zij deden dit zelfs zo goed, dat zij op één minuut voor de rust zelfs op voorsprong kwamen langs de eeuwige opportunist Filemon Desmaele.  Het tweede doelpunt, 7 minuten na de kampwisseling, nam bij ons alle verdere twijfel weg omtrent de einduitslag, hoewel de lokalen nog fel aandrongen.  Stopper Baas en vooral Mortier zouden er echter over waken dat de nul voor Turnhout op de skoorplank behouden bleef.  Meer zelfs, Perot zou zich nog de weelde veroorloven een penalty naast te schieten.  Dit zou evenwel fel overdreven zijn, want zelfs nu ware een Cerclezege met één enkel goaltje verschil een juistere weergave van het spelbeeld geweest.”

Technische  krabbels…
F.C. Turnhout – Cercle Brugge  0-2

- opkomst : 6.000 toeschouwers.
- leiding : ref. Van Hellemont, goed.
- weersgesteltenis : fris en nevelig.
- terrein : uitstekend.
- corners : Turnhout 9, Cercle 1.
- doelpunten : 44’ Desmaele 0-1, 52’ Balliu 0-2.
- Turnhout : Dieltjens, A. Leysen, De Backer, Van Doninck, Weygers, Boogers, Embrechts,
  G. Leysen, Aelbrechts, De Houwer, Persegael.
- Cercle : Mortier, Roje, Serru, Perot, Baas, Demey, Notteboom, Daels, Bailliu, De Caluwé,
  Desmaele.

 

De groen-zwarten hadden hun uitreputatie andermaal alle eer aangedaan.  Ze brachten beide punten mee naar Brugge en liepen een puntje in op leider Diest dat zelf niet verder geraakt was dan een gelijkspel.  De overwinning op Turnhout zorgde er ook voor dat de voorsprong van Cercle op enkele achtervolgers zoals FC Mechelen en SK Sint-Niklaas, die puntenverlies geleden hadden, wat groter werd.  Ook al lieten de Bruggelingen op eigen veld af en toe een steekje vallen, ze mochten nog steeds blijven dromen van een promotieticket.

De klassering zag er als volgt uit : 1) F.C. Diest (28 punten), 2) Cercle (26), 3) F.C. Beringen (25), 4) F.C. Mechelen (23), 5) SK Sint-Niklaas (22), 6) Sporting Charleroi (21), 7) Union Namen (21), 8) F.C. Turnhout (21), 9) Kortrijk Sport (20), 10) Racing Doornik (18), 11) Berchem Sport (17), 12) Racing Club Brussel (17), 13) Olse Merksem (16), 14) F.C. Tilleur (14), 15) White Star (13), 16) Lyra (12).

 Wat natuurlijk niet kon ontbreken was een “Bont beeld” van Dani.  Hij had zich laten inspireren door de uitreputatie van de groen-zwarten en dit gegeven geprojecteerd op de thuiswedstrijden van Cercle…

“In tegenstelling tot de meeste andere ploegen schijnt het spelen voor eigen volk Cercle werkelijk zenuwachtig te maken.  Zelden wordt er op eigen terrein een flinke prestatie weggegeven terwijl op verplaatsing de meest daverende prestaties bijeengeshot worden.

Misschien zou de oplossing daarin liggen op eigen terrein met gesloten deuren te spelen ?  Ondertussen blijven de promoveringskansen van Cercle mooi en zien heel wat supporters hun ploeg volgend seizoen reeds in eerste spelen, wat wij van harte hopen natuurlijk…”

Cerle Brugge KSV

Brugge

De jaren zestig waren gouden jaren.  Veel bedrijven investeerden in de Brugse regio wat de plaatselijke werkgelegenheid ten goede kwam.  Eén van die firma’s was betonwerkerij De Clercq.  Wie destijds in het Dampoortkwartier in Sint-Kruis woonde zal zich deze fabriek absoluut nog herinneren.  Wie nu nog naar sporen zoekt van dit bedrijf is er aan voor de moeite.  Op die plaats is het uitzicht van de wijk grondig veranderd.  Bijna elk spoor van de vroegere betonwerkerij is gewist : het ruime plein waar de grondstoffen opgeslagen lagen, de smalle maar lange toegangsbaan waarlangs de vrachtwagens de fabriek in- en uitreden, de beide bemande kleine kranen die, bevestigd aan een monorail, enkele meters boven de grond over de Dampoortstraat, het Zuidervaartje en de Buiten Kruisvest op en af laveerden als er een schip moest gelost worden.  Enkel een betonnen brugje over het Zuidervaartje verwijst nog naar de vroegere betonwerkerij De Clercq.  Zelfs van het in het Dampoortkwartier wereldberoemde café Speyen, dat een eilandje vormde te midden het fabrieksdomein, bleef geen spoor over.  Waar ooit de fabriek stond verrezen enkele appartementsblokken en op de plaats waar de gasten zich in café Speyen destijds laafden aan een frisse pint vinden we nu een kleine parking en een winkel in sportartikelen terug.
In 1961, toen de plaatselijke industrie bloeide en groeide, zocht ook betonwerkerij De Clercq uitbreidingsmogelijkheden.  In het Dampoortkwartier was de expansielimiet bereikt en dus werd er uitgekeken naar een nieuwe, bijkomende locatie.  “Het Brugsch Handelsblad” besteedde er de nodige aandacht aan :

Bestaande nijverheden in het Brugse nemen uitbreiding – Nieuwe betonwerkerij van Ed. De Clercq langs de Oostendse vaart.” : “Wanneer Henri De Clercq in de vorige eeuw een betonnijverheid uit de grond stampte, en zijn zoon Edward De Clercq, de zaak verder uitbouwde, hebben ze waarschijnlijk nooit gedacht, dat de firma in zulk een korte tijd een dergelijke vlucht zou nemen.  De betonwerkerij van dhr. Edward De Clercq – De Maesschalck in de Dampoortstraat te Sint-Kruis biedt aldaar geen uitbreidingsmogelijkheden meer.  Daarom moest uitgezien worden naar een geschikter plaats om een ruimere betonwarenfabriek op te trekken.  Op het grondgebied Sint-Andries op de wijk Speyen langs de Oostendse vaart heeft de firma De Clercq 4,5 ha. grond aangekocht waarop men de nieuwe fabriek bouwt.  Momenteel stelt dit bedrijf 130 arbeiders te werk alwaar niets anders dan geprefabriceerde producten in beton en gewapend beton worden vervaardigd.  De firma De Clercq heeft nog nevenbedrijven nl. te Gent, te Roeselare en te Brugge langs de Noorweegse kaai nl. de firma Structo, gespecialiseerd in geprefabriceerd voorgespannen beton.  Ook daar werken 130 arbeiders en het bedrijf heeft een oppervlakte van 30.000 m².  Bij de firma De Clercq is er een ingenieur en bij Structo, die geleid wordt door dhr. Henri De Clercq, zoon van Edward, zijn er twee bouwkundige ingenieurs in dienst.”

Een beetje algemene geschiedenis over deze betonwerkerij is hier wel op zijn plaats.
In 1898 richtte Henri De Clercq in de Brugse randgemeente Sint-Kruis Beton De Clercq op, gespecialiseerd in prefab-beton.  Men maakte er aanvankelijk waterbakken voor hoveniers, steenputten voor waterwinning, regenputten, gewapende buizen met een kleine en gemiddelde diameter, hondenhokken en aanvullende producten voor de land- en tuinbouw.  Vanaf 1906 produceerde het bedrijf ook vloertegels.  Nog voor de Eerste Wereldoorlog breidde De Clercq zijn assortiment uit met buizen in gewapend beton met een grotere diameter dan de reeds bestaande buizen.  Na de Eerste Wereldoorlog werden, naast de reeds bestaande producten, nog afsluitingen in beton (platen en palen), gewelven en zware ongewapende gevibreerde buizen, boordstenen en betondallen gemaakt.  Tijdens de jaren dertig legde de betonwerkerij zich verder toe op het vervaardigen van holle gewelven en betonbuizen voor inwendige druk.  In januari 1939 werd Henri opgevolgd door zijn zoon Edouard De Clercq.  Het betonbedrijf groeide enorm waardoor Edouard De Clercq zich in 1951 genoodzaakt zag om een nevenbedrijf voor spanbeton op te richten langs de Noorweegse Kaai : Structo.  Henri De Clercq, zoon van Edouard en ingenieur van beroep, nam de leiding van Structo op zich.
Toen de site in de Dampoortstraat 207 te klein werd verhuisde De Clercq naar een nieuwe fabriek langs de Steenkaai aan het kanaal Brugge – Oostende. Vele toenmalige bedrijven probeerden hun arbeiders aan zich te binden door hen in de nabijheid van de fabriek een woning aan te bieden.  Het was meteen ook een vorm van sociale huisvesting.  Betonwerkerij De Clercq was hier geen uitzondering op.  Omstreeks 1932-1934 liet het bedrijf in het Koolstuk (*)(huisnummers 6 tot 28), in de Sportstraat (huisnummers 29 tot 47) en in de Korte Sportstraat (huisnummers 5 tot 19 en 6 tot 16) identieke huizen bouwen voor hun arbeiders.

(*) Het Koolstuk werd toen nog de Bloemenstraat genoemd.

Cerle Brugge KSV

Enkele van deze arbeiderswoningen in het Koolstuk.
(bron foto : https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77353 )

Nationaal

In 1961 haalde onze nationale luchtvaartmaatschappij Sabena (Société Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne) de voorpagina van alle belangrijke kranten.  Jammer genoeg was het niet in positieve zin.  Een vliegtuig stortte, kort voor de landing, neer en kostte drieënzeventig mensen het leven.

Zwaarste luchtramp in België – Sabenavliegtuig stortte neer nabij Zaventem – Alle 72 inzittenden en 1 veldarbeider gedood” “Woensdagvoormiddag heeft zich op 4 km. van Zaventem de zwaarste luchtramp voorgedaan, die ons land ooit heeft getroffen.  De Boeing SN 548, die dinsdagavond te 20.30 uur te New-York was opgestegen en te 9.50 uur op Brussel Nationaal moest landen, is even voor 10 uur bij een buiklandingspoging in een witloofveld op 4 km. van de landingsbaan ontploft.  De 61 passagiers en de 11 bemanningsleden kwamen hierbij om het leven, terwijl een landarbeider werd gedood en zijn gezel zwaar werd gewond.  De oorzaak van deze verschrikkelijke ramp zal moeilijk kunnen uitgemaakt worden, want vlak voor het toestel neerstortte hoorde de verkeerstoren van het vliegveld nog 2e piloot Roy zeggen “Alles is o.k.”.  Er wordt gewag gemaakt van defect aan het landingsstel, omdat het vliegtuig verscheidene minuten lang bleef rondtoeren, om dan plots als een vervaarlijke vogel neer te suizen en te pletter te storten, op nauwelijks 50 m. van een groep villa’s en boerderijen te Berg.  Het mag een wonder heten, dat het niet op deze huizen is terecht gekomen, waardoor er nog veel meer slachtoffers zouden geweest zijn.  Onmiddellijk rukten hulpploegen uit, doch hulp kon niet meer baten tenzij voor landbouwer Marcel Lauwers, die een been werd afgerukt en steeds maar riep “ ’t Is niet mogelijk, ’t is niet mogelijk !”.

Zijn werkgezel, de 21-jarige liefhebber-renner Theo De Laet, was op slag dood.  Zijn zuster had hem nog toegeroepen “Theo pas op”, toen ze het gevaarte recht op het veld zag toekomen, waar haar broer en Lauwers aan het werk waren, maar haar waarschuwing kwam te laat, want het onheil kwam letterlijk uit de lucht vallen.”

Het vreselijke nieuws was uiteraard voorpaginanieuws bij de vele verschillende kranten, ook bij “Het Wekelijks Nieuws” (bron foto : Historische kranten – “Het Wekelijks Nieuws” van 17 februari 1961).

Cerle Brugge KSV

Internationaal

In enkele van de voorbije afleveringen van deze reeks hadden wij het reeds over de explosieve toestand die heerste in onze voormalige kolonie Congo.  Joseph Kasavubu, leider van de partij ABAKO, was in juni 1960 president geworden van het ondertussen onafhankelijke Congo.  Patrice Lumumba, de leider van het nationalistische MNC, werd premier.  Het boterde echter niet tussen beide mannen en toen korte tijd later spanningen ontstonden gaf Kasavubu de schuld aan Lumumba en zette hem af als premier.  Lumumba nam dit niet en zette op zijn beurt president Kasavubu af.  Kolonel Mobutu, de derde hond in het spel, greep via een staatsgreep in en ‘neutraliseerde’ zowel de president als de premier door alle macht naar zich toe te trekken.  Lumumba werd onder huisarrest geplaatst, Kasavubu ‘mocht’ president blijven.  Op 17 janauari 1961 werd Lumumba vermoord.  Toen de situatie enigszins onder controle was gaf Mobutu, zonder evenwel alle macht uit handen te geven, Kasavubu zijn uitvoerende macht terug.  De toestand in Congo bleef echter ook de komende jaren instabiel en in november 1965 pleegde Mobutu een nieuwe staatsgreep en liet zich uitroepen tot president van Congo.  Kasavubu overleed op 24 maart 1969.

Loemoemba ontsnapt ! – Kongo in rep en roer” “In de nacht van donderdag op vrijdag is de gewezen premier van Kongo, Patrice Loemoemba, die in Katanga gevangen gehouden werd, er in geslaagd te ontsnappen samen met enkele mede-gevangenen.  Men veronderstelt dat sommige bewakers omgekocht werden.  Onmiddellijk werden alle wegen in Katanga onder scherpe bewaking gesteld.  Loemoemba werd enkele maanden geleden door Moboetoesoldaten aangehouden, nadat hij zijn door de UNO bewaakte residentie te Leopoldstad verlaten had.  Na te Thysstad opgesloten te zijn geweest, werd hij na een begin van muiterij aldaar, door Moboetoe aan Tsjombé uitgeleverd.”

Cerle Brugge KSV

De gewezen premier van het onafhankelijke Congo : Patrice Lumumba (bron foto : nl.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba).

Van de roem naar het nekschot” : “Op 27 juli 1960 kwam Patrice Loemoemba, eerste premier van de republiek Kongo te Washington aan, waar hem alle eer bewezen werd, die aan regeringshoofden volgens het Amerikaans protocol bewezen wordt. Slank en vinnig, zelfbewust en onberispelijk gekleed schreed hij naast de militairen de ere-detachementen van de drie wapens van de Amerikaanse strijdkrachten af. Op slag was zijn internationale faam gevestigd, tot consternatie en verontwaardiging van België, tot triomf van alle kleurlingen ter wereld.  In januari jl. arriveerde Loemoemba nog eens te Leopoldstad, terug van zijn zoveelste reis, maar deze keer geboeid als een boef, de ogen dof van angst, de witte hemdkraag open, neergedrukt op de bodem van een legerauto.

Hij was de gevangene van zijn vijand, de kolonel Joseph Moboetoe, eens één van Loemoemba’s adjuncten, na de katastrofe van de onafhankelijkheid van Congo samenzweerder met president “papa” Kazavoeboe, tegen de omstreden aspirant-dictator.  Is er in de moderne geschiedenis treffender en zeldzamer illustratie van grootheid en verval dan dat ?

Loemoemba is nu dood, 36 jaar oud, na een kort maar uiterst bewogen leven, waarin de rol van electriserend agitator afwisselde met deze van postbediende en handelsagent voor een brouwerij, van gevangenis en eerbetoon, van triomf als volkstribuun met vernedering, van historische eer- en aanhankelijkheidsbetuigingen tot verguizing en mishandeling tot de uitputting.  Deze zwarte nationalist van de 20ste eeuw in het land van de magie, laadde op zich de machteloze woede van een massa verjaagde kolonialen maar verenigde ook de werkelijke liefde van zijn aanhangers.    Hij zat korte tijd in dezelfde gevangenis waar de religieuse vernieuwer van Congo zijn martelgang ging, Simon Kimbangoe.  Vandaag reeds heeft Patrice Loemoemba in het lijden de Congolese profeet ingehaald.  Morgen zal hij hem wellicht ook in de postume glorie van zwart Afrika vervoegen.  Zei hij zelf niet : “Mijn dood zal Congo’s roem bewerken”.  Voorlopig wordt alleen zijn lijk geëxploiteerd door landen, die alleen hun politiek belang op het oog hebben, zelf niet voor politieke moorden terugdeinzen en over Loemoemba’s slachtoffers zwijgen als vermoord.”

(Marnix Knockaert)

Gerelateerde nieuwsberichten

Cerle Brugge KSV
Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 227)

(periode van 20-05-1961 -> 27-05-1961)

  • Cercle

Eindelijk was de terugkeer van de Brugse groen-zwarten op het hoogste voetbalniveau een feit.  Er stond wel nog een (inhaal)wedstrijd tegen FC Tilleur op het programma maar dat zou de pret, zelfs ingeval van een nederlaag, niet kunnen drukken.  Niet minder dan vijftien (!) seizoenen, met zelfs een vierjarig intermezzo in Derde Klasse, had het geduurd voor Cercle weer aan de oppervlakte verscheen en de plaats claimde waar het thuishoorde : in Eerste Klasse !
Ook doelman Willy Mortier uitte zijn grote tevredenheid in een artikel in “Het Brugsch Handelsblad” :

Willy Mortier aan het woord…  “Wij zijn toch zo gelukkig…” ”  “Het is echt niet te geloven…  Wij hebben dit jaar op voetbalgebied eerder een matte prestatie geleverd en wij promoveren naar Eerste.  Vorig jaar speelden wij mooi voetbal, doch het was niet productief genoeg en de promovering ontglipte ons op één doelpunt te Mechelen in de beruchte testmatch tegen Patro Eisden.  Twee seizoenen geleden scheelde het slechts één puntje om naar Eerste nationaal over te gaan.  En nu zullen we volgend seizoen opnieuw derby’s spelen in de Belgische hoogste voetbalafdeling.  Of wij allemaal gelukkig zijn, hoeft niet gezegd…”.  Zo vertelde ons verleden week na de beslissende match te Charleroi Cercle’s doelman Willy Mortier, die een zeer ruim aandeel heeft in de promovering.  Maar daarover mag men hem niet spreken.  “Cercle vormt een geheel en ALLEN hebben er aan meegeholpen”, verzekert hij.  “Trainer Delfour heeft het bestuur van Cercle in 1958 beloofd dat hij de groen-zwarten in drie jaar naar Eerste zou brengen en hij heeft woord gehouden.”
“Ik weet het”, zegt Mortier, “men heeft Delfour de laatste tijd fel bekritiseerd.  Hij heeft net zoals iedereen fouten en gebreken, doch wij moeten eerlijk zijn, het is een goede trainer.  Hij heeft Cercle leren voetballen, maar met het spelersmateriaal waarover hij beschikte, was het niet mogelijk voetbal te spelen zoals hij het wenste.  Dit heeft hij moeten inzien en hij was verplicht zijn spelmethode te veranderen.  In de terugronde heeft Cercle dan een verdedigingssysteem toegepast dat tot flinke resultaten heeft geleid.  Op de twaalf laatst gespeelde wedstrijden behaalde Cercle 22 punten.  Wij kregen slechts acht doelen tegen, waarvan zes thuis en slechts twee op verplaatsing.  Gelukkig kwam de forme en het zelfvertrouwen terug bij kapitein Bailliu, hetgeen doeltreffend gewerkt heeft op de moraal van ons allen.  Ik persoonlijk was zeer pessimistisch tot voor de wedstrijd tegen Kortrijk, maar van dan af begon ik terug te geloven in de promoveringskansen, die definitief vastgelegd werden tegen Club Mechelen en Charleroi.”
In verband met de wedstrijd te Charleroi, Willy, is het waar dat gij daar met stenen bekogeld werd ?
“Inderdaad.  Ik kreeg een steen tegen mijn kaakbeen.  Ik reageerde nog niet direct, doch wreef met mijn hand over mijn gezicht en stelde vast dat ik geweldig bloedde.  Ik verwittigde de scheidsrechter en tot het einde stonden twee terreinafgevaardigden achter mijn doel om mij te beschermen tegen het onsportief Waals publiek.  Ik moet eerlijk bekennen dat ik de ballen niet durfde halen die tegen de balustrade lagen, ik had zeker nog meer stenen naar het hoofd gekregen.  Nu, de zege en de hulde die ons na de wedstrijd op het plein werd gebracht door de Brugse supporters, heeft die pijn en dit incident rap doen vergeten !”
Hebt u dit seizoen alle wedstrijden gespeeld, Willy ?
“Zeker, samen met Bertje Serru en Dré Perot heb ik geen enkele wedstrijd gemist.  Ik moet hier een bijzondere hulde brengen aan Perot die dit jaar waarlijk ‘gevochten’ heeft voor de promovering.  Ook zijn wens om volgend jaar tegen Gantoise te kunnen spelen zal zonder bepaalde tegenslagen in vervulling gaan.  Ikzelf ben natuurlijk gelukkig in Eerste nationaal tegen de grote ploegen te kunnen uitkomen.”
Wat denkt u over de toekomst van Cercle ?
“Wel, de ploeggeest is momenteel vanzelfsprekend buitengewoon en ik meen dat wij met deze ploeg flinke resultaten kunnen behalen in Eerste.  Ons elftal is niet zo oud en dit is ook een element dat niet uit het oog mag verloren worden.  U hebt daar gezinspeeld op mijn kansen als nationale portier, wel, ik denk daar zeer weinig aan.  Alleen Cercle telt voor mij en als wij volgend seizoen ons kunnen handhaven, zou dit reeds een flink resultaat betekenen.  Een goede ploeggeest en een intens trainen zijn daarvoor de eerste vereisten.  Ik druk de wens uit dat het bestuur innig moge samenwerken met de spelers om de moraal hoog te houden.  Iedere speler deed wat hij kan en de soms ongegronde kritiek schaadt sterk de moraal van de jongens.  Ik ben nu 26 jaar, verdedig nu reeds vijf seizoenen de groen-zwarte kleuren en speel vier jaar in het fanion elftal.  Niet alleen zijn de spelers gelukkig met de promovering, doch ook voor de supporters, het bestuur en vooral voor voorzitter Pierre Vandamme, die samen met Robert Braet de morele trainers mogen genoemd worden.  De verkwikkende woorden van deze ware sportmannen oefenen op ons zo’n sterke invloed uit.  Ook in de sport is opbeuring een grote en vaak beslissende factor in moeilijke omstandigheden !”
Tot daar dus Willy Mortier, die we samen met zijn ploegmaats nogmaals van harte feliciteren met de hoop hen volgend seizoen naast Club met klank de Brugse kleuren te zien verdedigen.”

 

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met ... David Bates

 ‘Blij dat ik eindelijk opnieuw op niveau ben’ 

In de aanloop naar de laatste wedstrijd van het seizoen (1-1 op KV Oostende) had ik ook nog een gesprek met David Bates.  De Schotse centrale verdediger begon met een conditionele achterstand aan het seizoen.  Toch vocht hij zich in de ploeg en was hij in het laatste deel van de competitie één van de exponenten van de revival van groen-zwart onder Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel.  Het werd een interessant gesprek met deze 24-jarige jongeman.  Met zijn 24 is hij trouwens ook één van de meest ervaren spelers.

 

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met ... Strahinja Pavlovic

 ‘Ik wil gewoon zo veel mogelijk spelen.’

In de week voor de laatste wedstrijd van het seizoen (in en tegen KV Oostende) had ik een gesprek met Strahinja Pavlovic.  De jonge Serviër kwam in januari de groen-zwarte rangen versterken en maakte op zijn zachtst gezegd een uitstekende indruk.  De 19-jarige centrale verdediger kwam over van Monaco en maakte ondertussen ook furore in zijn nationaal elftal met ondermeer een gelijkspel tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo.  Wat volgt is het relaas van een aangenaam gesprek met een speler die straalt van zelfvertrouwen.  En van ambitie.


Strahinja, traditioneel is onze eerste vraag er ééntje die peilt naar de ‘voorgeschiedenis’.  Kun je even je sportieve carrière beschrijven tot nu toe?

Lees meer
Cerle Brugge KSV
Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 226)

(periode van 06-05-1961 -> 13-05-1961)

  • Cercle

Het grote moment van de waarheid naderde langzaam maar zeker.  Zou Cercle, na twee eerdere op de valreep mislukte campagnes, eindelijk het nagestreefde doel bereiken en de promotie realiseren ?  Het begon er meer en meer op te gelijken dat  de derde keer de goede keer zou worden.
Na afloop van het seizoen 1958-1959 hadden de groen-zwarten een eerste keer naast het felbegeerde promotieticket gegrepen door derde te eindigen na kampioen Daring Club Brussel (41 punten) en vice-kampioen FC Brugge (39 punten).  Cercle kwam na dertig wedstrijden amper één schamel puntje te kort om de stadsgenoten te kunnen bedreigen.
De competitie 1959-1960 bezorgde de groen-zwarten een nog ellendiger gevoel.  Eendracht Aalst behaalde 43 punten en mocht zich de terechte kampioen noemen maar tussen Patro Eisden en Cercle Brugge werd het een nek-aan-nekrace tot het bittere einde.  Beide teams telden na afloop van het seizoen 39 punten en dus volgde er een testwedstrijd op een neutraal terrein om de tweede promovendus aan te duiden.  Een levensbelangrijke wedstrijd waarin de groen-zwarten met 2-1 jammer genoeg aan het kortste eind trokken.
“Vic Bergh” trok in opdracht van “Het Brugsch Handelsblad” richting Edgard De Smedtstadion waar Cercle het sterke F.C. Mechelen van repliek moest dienen.

Cercle Brugge – F.C. Mechelen 4-2 : De beste prestatie van het seizoen !” : “Het is zeker niet zo heel lang geleden dat wij hier als tolk van heel wat Brugse voetballiefhebbers de voor promovering in aanmerking komende groen-zwarten hun onbegrijpelijk passief en lankmoedig acteren aanwreven, hen bezwerende kost wat kost over te schakelen naar een meer geestdriftig en wilskrachtig spel, dat meer dan noodzakelijk was om hun kansen in het zwaar seizoeneinde te vrijwaren.  Zonder te beweren dat zij naar deze goedbedoelde kritiek geluisterd hebben, is het toch een feit dat de Cerclespelers in de laatste weken kordaat het roer hebben gekeerd en door een strijdlustiger optreden en groter zegewil hun promoveringsmogelijkheden aanzienlijk hebben versterkt.  Met de komst van Club Mechelen werd zondag jl. nochtans de kroon op het werk gesteld en ieder van de duizenden toeschouwers keek zich de ogen uit op dit Brugs team, dat nu eindelijk eens voetbalde zoals het hoorde en heel verrassend het aantrekkelijke en technische paarde aan het effectieve. Zoals de groen-zwarten in de eerste helft evolueerden, snel en direct, vol beweeglijkheid en inspiratie, kon beslist met het beste vergeleken worden dat wij dit seizoen hier reeds in Eerste Klasse zagen.  Van treuzelend of lateraal spel was er omzeggens nooit sprake –althans niet in de eerste helft– maar heel oordeelkundig werd alles in één tijd doorgevoerd en afgewerkt, zodat de vruchten van deze verheugende tactische ommekeer niet op zich lieten wachten.  De 3-0 voorsprong waarmee Cercle van kamp verwisselde was niet het minste overdreven en met een tikje meer beheersing waren deze cijfers zelfs nog hoger opgelopen, want niet alleen een eerste doelpunt werd afgekeurd wegens twijfelachtig buitenspel, maar ook een paar wijdgapende open kansen bleven liggen.  Dit zou trouwens herhaald worden na de rust, toen de groen-zwarten hun wil niet meer zo overweldigend opdrongen en de gasten profijt haalden uit twee aarzelingen der Brugse verdedigers.  Dat het ten slotte 4-2 werd was niet in verhouding tot het globaal spelbeeld en de respectievelijke skoorkansen.  Dit is echter maar bijzaak.  Het voornaamste is dat de lokale groen-zwarten volledig overtuigden en van ver hun beste prestatie van het seizoen leverden.  Morgen te Charleroi nu nog een flink duwke en de verdiende promoveringsbloemen mogen aan Bailliu en zijn maats uitgereikt worden.  Met deze overtuigende overwinning, die het product was van een allerbeste globale verrichting, heeft Cercle thans de poort naar eerste klasse helemaal opengestampt.  Nu hebben de groen-zwarten nog slechts een stapje te doen om er door te geraken en we twijfelen er niet meer aan dat zij daarin zullen slagen, althans niet als zij van dezelfde geestdrift en zegewil getuigen als verleden zondag.  Groen-zwarten, alle ogen zijn op u gericht, toon u het vertrouwen waardig dat in u gesteld wordt en win morgen het puntje dat u nog van de promovering scheidt.  Dat er dan te Brugge zal gefeest worden hoeft niet gezegd !”

Technische  krabbels…
Cercle Brugge – F.C. Mechelen  4-2

opkomst : 9.000 toeschouwers.
terrein : uitstekend.
leiding : ref. Lespineux, goed.
fair-play : correct.
corners : Cercle 7, Mechelen 1.
doelpunten : 17’ Notteboom 1-0, 28’ De Moor in eigen netten op scherpe voorzet van
  Michiels 2-0, 31’ Bailliu 3-0, 64’ Dockx 3-1, 80’ Daels 4-1, 83’ Dom 4-2.
Cercle : Mortier, Roje, Serru, Perot, Baas, Demey, Notteboom, Daels, Bailliu, Michiels, De
  Caluwé.
F.C. Mechelen : Jacobs, Borremans, Geets, De Moor, De Koster, De Neef, Sels, Dockx,
  Mergay, Dom, Tuyaerts.


De rangschikking na 28 wedstrijden : 1. F.C. Diest (41 punten), 2. Cercle (39), 3. F.C. Beringen (35), 4. Union Namen (34), 5. S.C. Charleroi (33), 6. F.C. Mechelen (32), 7. S.K. Sint-Niklaas (31), 8. F.C. Turnhout (28), 9. F.C. Tilleur (26), 10. Olse Merksem (25), 11. Berchem Sport (25), 12. Racing Doornik (23), 13. Kortrijk Sport (23), 14. Racing Brussel (20), 15. White Star (20), 16. Lyra (13).

 

 

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Harisson Marcelin


‘Tijd om te spelen als mannen’

In de  aanloop naar het belangrijke tweeluik met Moeskroen en Waasland Beveren had ik, naast het eerder gepubliceerde praatje met Biancone, ook een gesprek met een nieuwe speler.  Het werd Jean Harisson Marcelin.  Marcelin wordt dit seizoen uitgeleend door AS Monaco en speelde al aardig wat wedstrijden in het basiselftal.  Jean is oorspronkelijk afkomstig van La Réunion.   Deze jonge en boomlange centrale verdediger (1,97 meter!) beleeft met Cercle Brugge zijn eerste echte buitenlandse avontuur. 

Lees meer