koop tickets online

SHOT informeert … Cerclewebsite kwarteeuw jong


16 april 2022: Cerclewebsite 25 jaar!


Op 2 juli 1996 verstuurde Dirk Dhont, toenmalig 22-jarige suppoost op Cercle, een fax aan het secretariaat met het voorstel om een website voor Groen-Zwart op te richten.  Vandaag zijn websites schering en inslag, in 1996 was dit niet zo evident.  Ook het aantal mensen dat over internet beschikte was beperkt.  Daarnaast was het in die tijd ook niet zo goedkoop en gebeurden veel afrekeningen per minuut dat je online was.

Enkele ploegen uit eerste en tweede afdeling waagden zich aan het nieuwe medium.  Vandaar de uitdaging die Dirk, bedreven in de materie, wou aangaan.

Toenmalig Algemeen Directeur van Cercle, Filips Dhondt (later AS Monaco), deponeerde de fax in het bakje van SHOT-hoofdredacteur Georges Debacker gezien dit een “media-aangelegenheid” was.  Na kennismaking en overleg tussen Dirk en Georges (die op dat ogenblik zelfs nog geen PC in huis had), richtte Georges op 1 november 1996 een gemotiveerde brief aan de Beheerraad om de toelating te vragen een officiële Cerclewebsite te mogen oprichten.

Foto 1: Oprichters Georges & Dirk 25 jaar later.

Cerle Brugge KSV

Het “groene licht” vanwege de Beheerraad kwam er op 21 januari 1997.  Het enige addertje onder het gras lag in het feit dat de kosten (domeinnaam, hosting, enz…) via sponsoring moest gevonden worden.  Georges kon de supportersfederatie overtuigen de nodige inbreng te doen, gezien dit duidelijk een initiatief t.v.v. de supporters was.  De Federatie zou uiteindelijk deze sponsoring jarenlang op zich nemen.

In de aanvangsfase bij het opstarten konden Georges en Dirk rekenen op de bijstand van Piet De Langhe en Serge Robyns.  Naderhand stond Dirk als webmaster in voor alle technische aspecten en Georges voor het inhoudelijke. 
De start, die we administratief beschouwen op 16 april 1997, was vrij rudimentair.  De te publiceren teksten werden door Georges bij Dirk thuis gebracht op diskette (tijdens de middagpauze op het werk gemaakt op een DataPoint computer), die het op zijn beurt online plaatste. Ter illustratie: het hoogst aantal bezoekers tijdens de maand november 1997 was op 10 november met … 16 bezoekers!

Al snel steeg de bekendheid en ook heel wat meer mensen begonnen over internet te beschikken.  Dit resulteerde in serieuzere “kijkcijfers”.  Er was ook heel wat interactie met het opstarten van een “gastenboek” (een soort facebook avant la lettre).  Spijtig genoeg moesten we dit gastenboek na enkele jaren sluiten gezien het misbruik dat sommigen (vaak buitenstaanders) maakten, waarbij zelfs een verplichte registratie niet het nodige soelaas bood.   Bekijk heden ten dage de lezersreacties op de sites van diverse kranten en op facebook, en u begrijpt wat ik bedoel.  Uitschot, dat met moeite een woord correct kan schrijven, spoot walgelijke zaken vanuit de anonimiteit.

De site kende een constante vooruitgang en ging mee met zijn tijd.  Nieuwe rubrieken verschenen.  Er kwamen ook enkele nieuwe losse medewerkers bij zoals Irène Laridon die teksten uit kranten op de site plaatste (van de kranten die ons de toelating gaven) en Didier Verbandt.
Nieuw was ook de invoering van “live verslaggeving” op verplaatsing, zeker in de periode rond de eeuwwisseling waar Cercle in 2e afdeling vertoefde.  Dat was destijds uniek!  Supporters die de wedstrijd volgden via de radio moesten vaak tot in de 2e helft wachten om de ruststand te weten.  Daarom verzorgden we via gsm vanuit de tribune een verbinding met “huize Debacker”, waar ofwel Georges, indien niet mee op verplaatsing, ofwel echtgenote Myriam, de doorgebelde gegevens direct online plaatste en de internettende Cerclegemeenschap op de hoogte bracht.  Correspondent ter plaatse was meestal Daniel Questier.

Dat de website inventief was bewees ook een rechtstreekse “beelduitzending” (maart 2001) op de site van de wedstrijd Cercle-KVO (en later gepland ook Cercle-RWDM).  “Primeur, Cercle – KVO rechtstreeks te volgen op internet” blokletterde een nationale krant. 
Bewegende beelden uitzenden mocht niet gezien de TV-rechten, maar in dit geval filmden vier webcams en werden de beelden om de vijf à tien seconden geüpdatet.  Zo verschenen (aaneensluitende) foto’s op de site.  Dit was niet voor herhaling vatbaar, maar toch een stunt.

Supporters konden zich registreren op de website en ontvingen regelmatig een nieuwsbrief.  Honderd mails per week (in die tijd !) aan de redactie vormden geen uitzondering.  Er was grote interactie.

De combinatie SHOT/website/beroep werd Georges te veel en Richard Doeven nam op 12 oktober 2005 de fakkel van de website over.  Dirk bleef de technische kant van de zaak beheren, Georges bleef medewerker en daarnaast bleven ook Irène Laridon (persverslagen), Didier Verbandt (jeugduitslagen en bijhorende foto’s) net zoals onze Nederlandse vriend Frans Mantel (die instond voor de vertalingen t.v.v. de toenmalige Engelstalige versie van de website) aan boord. 

Cerle Brugge KSV

Richard liet zich verder omringen door nieuwe medewerkers zoals Stijn Sinnaeve en Alexander Van Parijs.  Later vervoegden nog diverse personen het webteam.  Met het risico namen te vergeten deze korte opsomming: Timothy Zutterman, Bram Mahieu, Maithé Franco, Bruno Dusauvage (Franse vertaling), Karen Ruysschaert, Antonio Campo (Spaanse vertaling), Tamara Vereecken en fotografen Hans Dobbelaere en Geert Pollier. Er werd ook steeds meer ingezet op live verslaggeving van wedstrijden.

Foto 2: 2005 redactievergadering.  (zittend vlnr)  Didier Verbandt, Richard Doeven (verantwoordelijke), Dirk Dhont, (staand) Stijn Sinnaeve, Irène Laridon, Georges Debacker

In 2013 besloot de Beheerraad de website te professionaliseren.  Het ontwerp van de nieuwe website, voorheen een creatie van medestichter Dirk Dhont, kwam van de firma Stardekk (bedrijf van onze huidige voorzitter).  Het personeel van het secretariaat nam het gros van de taken waar.  Pijnlijk neveneffect was het feit dat een aantal voormalige vrijwilligers verweesd achterbleven en dat de door de jaren heen opgebouwde informatie (op de “oude” site) niet meer online beschikbaar was.
De site bood een aantal nieuwe mogelijkheden, waarbij o.a. de videoreportages (Maithé Franco, als vrijwilligster en ook als secretariaatsmedewerker) een aardig extra vormden.
In deze periode stonden Benjamin Dalle, Tom Grammens, Tom Cobbaert en Nicolas Willems in voor de sportieve verslaggeving (voorbeschouwingen, live verslaggeving, nabeschouwingen en interviews). Ook D. Vermeersch droeg met een aantal artikels zijn steentje bij.  Geert Pollier verzorgde nog steeds de wedstrijdfoto’s en werd daarin regelmatig bijgestaan door Johan Adams en Benoit Moerman.  Anita Van Osselaer zaliger stond in voor de supportersinfo en de aangelegenheden betreffende de shop.  De secretariaatsmedewerkers zorgden voor de actuele berichtgeving, actie- en diverse andere aankondigingen.

Sinds de inbreng van AS Monaco werd de site nog professioneler en attractiever, o.a. door het aangeboden beeldmateriaal, en berust het beheer en de uitvoering zowat volledig in handen van de beroepsmedewerkers (fotografie: vrijwilligers Geert Pollier & Dieter Ros).

Sinds januari 2017 is “SHOT-online”, als opvolger van de papieren versie van SHOT, tevens een onderdeel van de website.  Hier zijn vrijwilligers aan het werk.  Marnix Knockaert, Stijn Sinnaeve, K. Verstrynge, Myriam Floré en Georges Debacker (verantwoordelijke).  Langs deze weg ook een “dank u wel” aan Georges Volckaert voor zijn jarenlange inzet.

Ik hou er ook aan de (gewezen) website “Cercle Brugge unoffical” te vermelden.  Dit privé initiatief van de familie Van Lancker uit Loppem zag het daglicht reeds een jaar voor de start van de officiële site en hield pas in 2016, met twintig jaar op de teller, op te bestaan.

Met vijfentwintig jaar is www.cerclebrugge.be een van de oudste (en nooit offline geweest zijnde!) officiële ploegwebsites van België.  Ook hierop kunnen we als “Cerkeltje” trots op zijn!

(Georges Debacker)

(PS: mijn verontschuldiging voor het gebeurlijk vergeten of niet vermelden van medewerkers uit het verleden) 

Gerelateerde nieuwsberichten

Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Radoslaw Majecki

‘Hopelijk halen we die top acht’

In de aanloop naar de beslissende wedstrijd voor de Europe Play Offs had ik een gesprek met de Poolse doelman Radoslaw Majecki.  Hij maakte in het tussenseizoen de omgekeerde beweging als Thomas Didillon.   Van Monaco naar Cercle dus.  Hoewel het Warleson was die aan de competitie begon, nam Majecki al gauw de plaats onder de lat over.  Ten tijde van het interview revalideerde ‘Rado’ nog van de doodsschop – niet bestraft door de ref noch de VAR – in en tegen Eupen. 

Lees meer
Cerle Brugge KSV
Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 243)

Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 243)
(periode van 30-12-1961 -> 13-01-1962)

  • Cercle

De zestiende speeldag bracht een confrontatie met zich mee tussen de kampioen van Tweede Klasse van het vorige seizoen, FC Diest, en medestijger Cercle.  De wit-zwarten telden reeds vijftien punten, stonden daarmee op een mooie achtste plaats en kenden (voorlopig) geen degradatiezorgen al was dat natuurlijk relatief met slechts vijf punten voorsprong op de voorlaatste.  Cercle, met twaalf punten, had het wat minder breed.  Elk puntje telde en wie weet kwam Cercle wel weer verrassend uit de hoek…  Hoop doet altijd leven !

In de wekelijkse “Vooruitblik” werden alvast de groen-zwarte kansen gewikt en gewogen :

Diest – Cercle : Voor Cercle wordt het zondag allesbehalve een plezierreisje naar Diest, die vooral op eigen veld moeilijk te kloppen is.  Toch spelen de groen-zwarten daar steeds een beste partij zodat ze er mogelijk één puntje kunnen wegkapen.  De ploeg die Aalst met 5-0 klopte blijft behouden, al is Bailliu onzeker wegens een hielkwetsuur en kan gebeurlijk door De Vylder vervangen worden.  De aangekondigde opstelling : Mortier, Vanderhaegen, Decock, Perot, Michiels, De Caluwé, Notteboom, Daels, Buyse, Bailliu (of De Vylder), Orlans.”

Er heerste alvast het nodige optimisme en uiteraard hoopte elke groen-zwarte supporter op enig puntengewin.  De supportersverenigingen, zoals de Cercleboys, legden naar goede gewoonte bussen in en ook de NMBS deed andermaal een duit in het zakje :

Bij de Cercleboys : De supporters maken de verplaatsing mede naar Diest op zondag 31 december.  Inschrijvingen worden aanvaard ten laatste tot en met donderdagavond.  De prijs bedraagt 80 frank.  Vertrek te 11 uur stipt (terug te 21 uur) aan Café Stadion, Torhoutse Steenweg, 42, Sint-Andries.  Inschrijving Café Stadion voor de Cercleboys en in Café Nieuw Gemeentehuis voor de Assebroekse Cerclevrienden.”

Per trein met Cercle naar Diest : De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen verleent morgen zondag 31 december, een vermindering van 50 % aan de personen die zich op deze dag per trein naar Diest verplaatsen om de voetbalmatch Diest – Cercle bij te wonen.  De heenreis mag geschieden met de trein die het station Brugge verlaat te 11.07 uur terwijl de terugreis mag plaats hebben met een trein naar keus die na 17 uur vertrekt uit Diest.  De prijs in 2e klas heen en terug tot Diest bedraagt 138 frank.”

Het was volop winter, de velden lagen er slecht bij en wat gevreesd werd gebeurde tenslotte : de wedstrijd FC Diest – Cercle werd uitgesteld !

Ondertussen werd er ook nog een vervolg gebreid aan de onverkwikkelijke zaak Nemes.  Voor hem was Cercle blijkbaar een definitief afgesloten hoofdstuk :

“Zaterdag troffen we de Hongaar Nemes aan op de tribune van Club waar hij de match tegen Wiesbaden volgde.  Hij verklaarde een kans te hebben om bij Austria Wien te spelen, waar hij trouwens reeds getest werd.  Hij hoopte dat Anderlecht en Cercle zijn overgang zullen toestaan en verzekerde niet meer voor de groen-zwarten te zullen spelen.  Er werd ons toevertrouwd dat Nemes sinds zijn overhaastig vertrek zich nog niet op Cercle heeft laten zien !”

De wedstrijd tegen FC Diest mocht dan in het water gevallen zijn, er kondigde zich alweer een andere confrontatie aan, die tegen FC Luik…  Een (zeer beknopte) “Vooruitblik” :

Cercle – F.C. Luik : Voor de belangrijke wedstrijd van morgen zondag op eigen veld tegen FC Luik, is de gewonde Bailliu weer volledig fit, zodat volgende ploeg met hoop op zege, in lijn komt : Mortier, Vanderhaegen, Decock, Perot, Michiels, De Caluwé, Notteboom, Daels, Buyse, Bailliu, Orlans.”

Het leek stilaan of de duivel ermee gemoeid was want ook de thuiswedstrijd tegen FC Luik werd afgelast !  “Vic Bergh” publiceerde in het “Brugsch Handelsblad” een uitgebreid artikel rond het uitstellen van deze match :

Brugge zonder voetbal…  -  Schoen van Gilbert Bailliu besliste over afgelasten van Cercle – Luik !

“Tijdens het jongste weekeinde kreeg men tal van alarmerende berichten te horen en te lezen over de onbespeelbaarheid der meeste voetbalvelden, zodat een afgelasten in blok voor de hand lag en te verwachten was.  Na de felle vorst en sneeuwval van oudejaarsavond was immers een plotse dooi ingetreden, die de meeste terreinen in een ware modderpoel en glijbaan omtoverde.  Zaterdag werd door het Provinciaal Comité het wijs besluit genomen alle wedstrijden in West-Vlaanderen der lagere afdelingen te verdagen, hetgeen ook het geval was met de reservematch Club – Standard.  Over het terrein van Cercle hadden we ook weinig geruststellend nieuws gehoord zodat wij zondagmiddag voorzichtigheidshalve het Edgard De Smedt Stadion opbelden, om te weten of de wedstrijd tegen Club Luik al dan niet zou doorgaan.  We kregen dhr. Paul Lantsoght aan de draad, die bijna volkomen zeker was dat er zou gespeeld worden.  Het veld ligt wel iets soppig en glibberig, zegde hij ons, maar is volgens mij toch goed bespeelbaar.  Het werd trouwens deze morgen reeds gekeurd door een afgevaardigde van de BVB, die ook deze mening was toegedaan zodat we mogen aannemen dat de scheidsrechter zal laten spelen.  Bijna volkomen overtuigd dat er toch voetbal zou zijn te Brugge, begaven we ons even na 14 uur naar Cercle voor de zeer belangrijke match tegen Luik.  Maar reeds langs de weg vingen we geruchten op dat er niet gespeeld werd, maar wij wilden ons liever daar persoonlijk van overtuigen.  En inderdaad, bij het naderen van de poort zagen we hele drommen druk pratende en kritiserende sportliefhebbers reeds huiswaarts optrekken, terwijl aan de ingang zelf een bordje was opgehangen met de laconieke vermelding “Uitgesteld” !  Binnen vonden we nog heel wat teleurgestelde supporters die niet begrijpend naar het “afgekeurde” veld staarden.  Op het eerste gezicht was het terrein der groen-zwarten immers bijna volledig in orde en was er niet het minste plasje water te zien.  Men had beslist reeds op heel wat slechtere velden gespeeld, zegde men, zodat het besluit van referee Hannet om niet te spelen, heel wat kritiek uitlokte en dan bijzonder de laattijdigheid ervan.  Wat was er eenvoudiger geweest voor de scheidsrechter dan zich ’s morgens naar Brugge te begeven en nog voor de middag een gunstig of ongunstig advies te geven, dat dan nog te 13 uur in de nieuwsuitzending van de radio kon omgeroepen worden.  Hij kwam echter slechts even na 13 uur ter plaatse, zodat zijn radicale beslissing weer heel wat nutteloze en grote onkosten veroorzaakte…
Cercle treft geen verwijt !
Secretaris Van Iseghem was niet te spreken over dit onverantwoordelijk verzuim van dhr. Hannet.  “Wij hebben waarlijk alles in het werk gesteld om het terrein bespeelbaar te maken en ik meen dat er kon gespeeld worden.  Deze morgen stond er nog een klein beetje water op de kant van het veld maar door het maken van putten was alles weggetrokken.  Zaterdag had ik mij in verbinding gesteld met dhr. Debue die dhr. Lagasse als lid van het Sportcomité de opdracht gaf het veld te keuren.  Zaterdag nog kwam de secretaris ter plaatse maar maakte nog een licht voorbehoud wegens enkele plassen.  Na een telefonisch onderhoud met dhr. Debue, beloofde hij zondagmorgen weer te keren en even na 8 uur was hij er inderdaad weer.  Het terrein achtte hij persoonlijk wel bespeelbaar, maar hierover diende de aangeduide scheidsrechter definitief te beslissen.”
“Intussen werden we gans de voormiddag overstelpt met telefoontjes van uit alle hoeken van de provincie, Kortrijk, Ieper, Roeselare, Oostende, Heist, Knokke, enz. ja zelfs van uit Gent om te vragen of er zou gespeeld worden, waarop wij in voorwaardelijke zin moesten antwoorden, aangezien de referee niet kwam opdagen.  We zouden zeker een recordontvangst gemaakt hebben, vermits er in gans de provincie praktisch niet gespeeld werd en zelfs een 30-tal sportliefhebbers uit het kleine Oudenburg naar de match kwamen kijken…  Het werd echter een lelijke streep door onze rekening !  Het was 13.10 uur als dhr. Hannet zich aanmeldde en met zijn lijnrechters dadelijk een kijkje nam op het terrein.  Aanvankelijk scheen hij wel geneigd te laten aanvangen, maar na een korte aarzeling vroeg hij een voetbalschoen die hij kreeg van de reeds aanwezige Gilbert Bailliu.  Aldus geschoeid ging hij het veld op, maar reeds bij de eerste stap gleed hij uit om wat verder tot de enkel in het slijk te zakken.  Hij had er dan ook onmiddellijk genoeg van en besliste categoriek dat er niet zou gespeeld worden.  Bij deze beslissing moeten wij ons natuurlijk neerleggen, maar waarom kon hij dit ’s morgens niet doen !  De spelers en supporters van Luik die nu een lange nutteloze en kostelijke reis deden konden dan wellicht nog intijds verwittigd worden.  En ook wij en de vele sportliefhebbers zijn eraan voor onze moeite en dit alles omdat één mens laattijdig het beslissende woord heeft”.
Bespeelbaar…  Of niet ?...
Over het feit of het terrein van Cercle al dan niet bespeelbaar was, werd zondag gewis nog een heel tijdje nagekaart of geredetwist, al valt het moeilijk uit te maken wie er feitelijk gelijk had !  Sommige Cerclekomitards meenden dat er best kon gevoetbald worden, anderen waren van oordeel dat het een echte modderpartij zou geworden zijn die van voetbal geen schijn had.  Een Duitse sportliefhebber, die toevallig naar de match kwam kijken, schudde heel verwonderd het hoofd toen hij hoorde dat er niet gespeeld zou worden.  “In de winter speelt men bij ons in München iedere week voetbal op veel slechtere terreinen als dit, zonder dat men er ooit aan denkt de wedstrijden uit te stellen, verzekerde hij met klem.  In tegenovergesteld geval zou men niet veel moeten voetballen, maar hier zijn ze beslist zeer kieskeurig…”
Trainer Delfour was even kordaat in zijn verklaring dat er op dergelijk veld niet normaal te spelen was.  “Voor dirigenten en supporters die van ver het spel volgen, is het gemakkelijk te zeggen dat er wel kan gevoetbald worden, maar het zijn de spelers zelf die het tegenovergestelde spoedig aan de lijve ondervinden.  Dit veld is als een spons waar het water uitkomt van als men er een voet op zet.  Het zou misschien wel gaan om te beginnen, maar na 10 à 15 minuten zou het een omploegd land zijn en een waar modderdebat worden.  En wat dan ?  Het is natuurlijk spijtig dat er weer niet kan gespeeld worden en dat de verwachte grote “recette” in het water valt, maar we verliezen er niets mee met nog een weekje te wachten.”
De mening van de  Cercletrainer kunnen wij niet anders dan volledig bijtreden.  Gezien van op de tribune kon men moeilijk begrijpen dat de referee dit plein had afgekeurd, maar eens op het veld zelf moest men vaststellen dat het vrij spoedig een weinig genietbaar moddervoetbal ware geworden dat niemand enig baat zou bijgebracht hebben en dan zeker niet het terrein zelf dat gevaar liep onherstelbaar verwoest te worden.  Cercle boekte weliswaar geen puntenwinst, maar zij heeft toch nog steeds twee matchen meer te spelen waaruit binnen een paar maanden mogelijk meer kan gehaald worden dan nu het geval zou geweest zijn.  Alleen de al te laattijdige afgelasting is te betreuren, doch hiervoor is alleen de BVB verantwoordelijk door het verzuimen van de nodige richtlijnen te geven aan de aangeduide scheidsrechters !”

Uiteraard had ook “Dani” zijn mening over het uitstellen van de wedstrijd Cercle – F.C. Luik.  Hij schreef er dan wel geen artikel over maar hij maakte er een sprekend “Bont beeld” van :

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met …Hugo Siquet


‘Mijn allerbeste niveau vinden bij Cercle’


Na de nederlaag in en tegen Anderlecht trok ik naar de groen-zwarte kant van het Jan Breydelstadion. Er heerste een gezellige drukte. Het was dan ook een korte ‘werkweek’ tussen de match op Anderlecht (op zondag) en de match thuis tegen Genk (op vrijdag). Het was een komen en gaan van spelers en medewerkers in de Cerclekantoren. Ikzelf had er ondermeer een gesprek met Hugo Siquet. De 20-jarige rechtsachter streek in januari neer bij Groen-Zwart. Het doel was meteen duidelijk. Matchritme opdoen en terwijl zijn allerbeste niveau vinden. In juni staat namelijk het EK -21 op het programma.

Lees meer
Cerle Brugge KSV
Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 242)

Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 242)
(periode van 16-12-1961 -> 23-12-1961)

  • Cercle

Laat ons dit keer maar meteen met de deur in huis vallen !  De verplaatsing naar Daring Brussel werd allesbehalve een succes !  Het werd zonder meer een afgang !  Na de zware thuisnederlaag tegen Union Sint-Gillis (1-4) van een week eerder mochten de groen-zwarten nu een forfaitnederlaag incasseren.  “Veritas” was voor het  “Brugsch Handelsblad” meegereisd naar de hoofdstad maar hoe hij ook zocht naar lichtpuntjes bij de Cerclespelers, hij leek er geen te vinden :

Daring Brussel – Cercle Brugge 5-0  -  Het failliet van de “Muur”…

“Toen Cercle na de Standard-debacle zich tot een defensieve tactiek bekeerde, leek het plots of de verdediging, die 26 doelpunten had geïncasseerd in 7 wedstrijden, de juiste opstelling had gevonden.  In de 5 volgende matchen moest Mortier slechts 4 keren de bal uit zijn netten halen en werden precies geteld 6 punten geoogst.  De afbrekers van de beton-tactiek keken natuurlijk sip en wisten niet hoe zij thans moesten reageren.  Maar toen kwamen twee zgz. vierpunten-wedstrijden tegen Union en Daring en werd het failliet van de “muur” plots nader toegespitst : negen bressen in de muur en nul punten, ziedaar het triestig bilan van de jongste twee weken.  En weer zal men aan het gissen slaan en proberen de oorzaken van deze mislukkingen te vinden.  Ook wij willen onze duit in het zakje doen en trachten de vinger op de wonde te leggen…
Geen fysieke conditie : Naar onze bescheiden mening ligt de grote oorzaak van het falen van de groen-zwarten vooral in het feit dat hun fysieke conditie absoluut niet op peil is.  De meeste spelers trainen niet genoeg of zonder de minste overtuiging.  Het volstaat niet een kwartier op de masseertafel te liggen en eventjes een paar rondetjes rond het terrein te slenteren om fysisch in conditie te komen.  Spelers die enkel naar de oefening komen omdat zij anders een paar honderd frank afgetrokken worden, zouden beter thuis blijven, want bovendien geven zij aanstoot aan de jongens die het wel ernstig menen.  Indien Delfour verplicht werd meer pionnen naar achteren te verschuiven, dan was het te wijten aan het feit dat wanneer deze of gene speler zich eens mee vooruit waagde, het een “eeuw” duurde vooraleer hij terug kwam.  Nu vooral op het ogenblik dat de velden zwaar worden en de spelers hun reserves moeten aanspreken, blijkt het dat vele Cerclespelers volstrekt niet in de conditie verkeren die normaal van hen mag verwacht worden.  En is het niet kenschetsend dat bepaalde spelers in het begin van het seizoen hun beklag deden dat de trainingen niet zwaar genoeg waren, maar geen enkele van die “klagers” was ’s anderendaags aanwezig op een bijgevoegde oefenstond !…
Slechtste wedstrijd van het seizoen : Spelers en bestuursleden waren unaniem om te verklaren dat de wedstrijd op het Bossaert-stadion de slechtste prestatie van het seizoen geworden is.  Cercle was gewoon onkennelijk en uitblinkers waren er moeilijk te vinden.  Wij dachten een ogenblik aan Willy Mortier en aan de pittige Vanderhaegen, doch wij moesten beiden toch aansprakelijk stellen voor het eerste doelpunt dat wel enigszins de veer brak bij Cercle.  Na dit vlug lokale succes, verkeerde de Brugse achterhoede meermaals in paniekstemming.  Zelden zagen wij een verdediger een Daring-aanvaller tacklen.  En met een Assaka in conditie moest dit faliekant uitvallen.  Dat hij drie doelpunten voor zijn rekening nam was geen louter toeval, hoewel wij hierbij moeten opmerken dat Baas niet over al zijn middelen scheen te beschikken.  Zijn reflexen waren absoluut te traag en waar wij dit vroeger niet gewoon waren van Aimé, schrijven we dit toe aan een nog niet volledig herstelde hersenschudding die hij enkele weken geleden opliep.  Nog anderen deelden echter in de algemene malaise en zowel Decock, als Wittevrongel en de heroptredende Perot moeten veel beter kunnen.  Bij Daring, dat ons daarom geen grootse indruk liet, konden naast het zwarte duo Mayunga – Assaka, vooral Bauweraerts, Jochmans en De Vlegelaere bevallen.  Zij zullen echter niet elke zondag tegenover zulke zwakke defensie komen te staan…
Gestart met een doel achterstand : De wedstrijd was nog geen 60 seconden oud, toen nummer één reeds in Mortier’s netten lag.  Willy had de bal tot bij Vanderhaegen gerold, wiens pas evenwel bij Mayunga terecht kwam en vooraleer Mortier terug in zijn doel was, had de zwarte inside vanop circa 25 meter een boogschot gelost dat over de armen van de Brugse keeper tegen het net sloeg.  Deze tegenvaller deed Cercle elk greintje zelfvertrouwen verliezen en toen Baas na 20 minuten over de bal trapte, maakte Assaka hiervan gebruik om de uitgelopen Mortier te omzeilen en nummer 2 binnen te plaatsen.  De nederlaag lag van dit ogenblik af reeds vast en gelukkig dat Mortier en Vanderhaegen zich herpakten of het had er lief uitgezien.  De groen-zwarten kwamen dan met heel wat betere bedoelingen terug in het veld en tien minuten aan één stuk belegerden zij vruchteloos de Daringkooi.  Het dient echter gezegd dat Cercle geen greintje meeval kende en pogingen van Michiels en Notteboom slechts op het nippertje door het doelhout werden gestopt.  Heel wat meer geluk had Daring, want bij de eerste lokale aanval hinderden Mortier en Baas elkaar en Assaka kon tussen beiden binnenschuiven.  Nog in dezelfde minuut schoot Moyson nummer vier voorbij de onthutste Mortier.  Nu was alle veerkracht bij Cercle gebroken en gelukkig dat Mortier de armen niet liet zakken of er waren nog dubbele cijfers op het skoorbord gekomen.  Nu bleef het beperkt tot 5-0 want een tiental minuten voor het einde was het weer Assaka die met één zijner gloeiende kogels de forfaitcijfers bewerkte.”


Technische  krabbels…
Daring Brussel  –  Cercle Brugge  5-0

 

- opkomst : 7.000 toeschouwers.
- leiding : ref. Loraux, flink.
- weersgesteldheid : vochtig en duister.
- terrein : zwaar, glibberig.
- fair-play : sportieve partij.
- corners : Daring 7, Cercle 4.
- doelpunten : 1’ Mayunga 1-0, 20’ Assaka 2-0, 56’ Assaka 3-0, 57’ Moyson 4-0, 79’
  Assaka 5-0.
- Daring : Goossens, Bauweraerts, Herreman, Jochmans, Saeys, Deck, Verlinden, De
  Vlegelaere, Assaka, Mayunga, Moyson.
- Cercle : Mortier, Vanderhaegen, Decock, Baas, Wittevrongel, Perot, Notteboom, Michiels,
  De Caluwé, Bailliu, Buyse.
 

 

 

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Alexander Vantyghem

“Dol op Cercle!”

In aanloop naar de match der matchen spraken we Alexander Vantyghem. Hij behartigt als ‘general counsel’ de juridische belangen van Groen Zwart, en maakt intussen ook deel uit van het management. Recht en liefde voor Cercle, in vurige en welbespraakte toonaarden.

 

Stel je je even voor Alexander?

Ik ben oorspronkelijk afkomstig van de regio Roeselare, Ledegem, en heb intussen 32 jaar op de levensteller. Mijn middelbare school bracht ik door te Gent, waarna ik ook in Gent gebleven ben voor mijn universitaire opleiding Rechten. 

Lees meer