koop tickets online

OptimaT is een beschutte werkplaats in Lichtervelde die passende en duurzame tewerkstelling aanbiedt aan personen met een arbeidshandicap uit de regio, zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien en zich volwaardig kunnen integreren in de samenleving. Cercle Brugge wil voor hen een stevige steun zijn en hen kansen bieden tot ontplooiing, sociaal contact en hen helpen hun eigenwaardegevoel te vergroten om (door) te groeien, zo mogelijk ook naar een gewoon bedrijf. Om deze opdracht te kunnen realiseren, werkt OptimaT samen met vele bedrijven en diensten in diverse sectoren.

De samenwerking tussen OptimaT en Cercle Brugge bestaat erin dat OptimaT van Cercle Brugge de mogelijkheid krijgt om een nieuwe activiteit uit te bouwen in de dienstensector: de schoonmaakploeg. Een monitor van OptimaT verzorgt samen met 4 à 5 doelgroepwerknemers wekelijks de schoonmaak van een aantal lokalen zoals de kleedkamers, de douches, de kinézalen, de spelershome en de bureaus. Bovendien worden na elke thuiswedstrijd de tribunes door deze mensen opgepoetst. Het soort werk is, mits een goede begeleiding, uitstekend geschikt voor de doelgroepwerknemers van OptimaT.

Daarbij is er sinds vorig jaar een extra medewerker van OptimaT die twee dagen in een week komt meehelpen met de conciërge van Cercle Brugge (wassen kledij A-kern en jeugdspelers). Deze persoon geniet van een mooie werkomgeving en voelt zich betrokken bij alle facetten van de Vereniging. Het is de bedoeling dat deze persoon naar de toekomst toe volwaardig kan meedraaien in een ‘gewone’ werkomgeving, ondanks de beperkingen waarmee zij kampt.